Informace k platbám a současné situaci

Žádáme všechny, kteří ještě neuhradili platbu tréninků za prvni pololetí školního roku 2020/21, aby tak neprodleně učinili.                                                                                            Současná situace bude zohledněna slevou na další pololetí.

Tréninky na stěně Sokola jsou z nařízení vlády zrušeny do 25.10. 2020.

Krizové opatření vlády od 9.10.2020

Omezení hromadných akcí

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.

  • I. zakazuje
      • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí – sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Od 12. do 25. října platí zákaz bez udaných vyjímek.

Krizové opatření od 5.10 do 18.10.

Tréninky v příštích dvou týdnech budou probíhat i nadále, pokud tedy nenastane další mimořádné opatření.  V případě, že by nastala nějaká změna, budete co nejdříve informováni. Níže citace z uvedeného krizového opatření.

Opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.

Tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. opatření – odstavec o pořádání sportovních akcí, kde vláda omezuje:

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

CT Cup pro začínající a mírně pokročilé lezce

Zveme všechny začínající a mírně pokročilé lezce závodů CT CUP

Jsou to open závody, kde děti lezou 4 cesty a není finále.
Pomáhá je spoluorganizovat naše trenérka Veronika Šteflová, která se na Vás moc těší.

Závod je určen pro všechny děti – začátečníky i mírně pokročilé – nezáleží na tom, jak dlouho lezou.
Děti, které se umístili v roce 2019 v závodu U14 v celkovém pořadí na prvních 5. místech, se mohou zúčastnit pouze mimo soutěž.

První kolo proběhlo 19.9. v Ostravě – výsledková listina.

Další závod pořadí proběhne na naší domácí stěně na Sokole 22. 11. – propozice + předregistrace.

Závod CT CUP v Kuřimi –  bude z technických důvodů posunut – termín bude upřesněn po dokončení rekonstrukce stěny v Kuřimi – propozice + předregistrace.

Kategorie:
U10 E – ročník 2012 a mladší (děti do 8 let včetně)
U12 D – ročník 2011-2010 (9-10 let)
U14 C – ročník 2009-2008 (11-12 let)
B – B   – ročník 2007-2006 (13-14 let)
A – A  – ročník 2005-2004 (15-16 let)

Mezinárodní Mistrovství ČR a Český pohár MČR dospělí, MČR mládež, ČP dospělí, ČP mládež v boulderingu

18.- 20.9 2020 se konalo ve Slaném Mezinárodní Mistrovství České Republiky v boulderingu dospělých, mládeže a kategorie U14.

Gratulace všem našim závodníkům za pěkné výkony a hlavně Valerii Pařilové za 1. místo v kategorii B dívky a Emě Galeové za 3. místo v Českém poháru v boulderingu.
Všechny výsledky na stránkách ČHS.

Zpráva z Mistrovství ČR na obtížnost ve Zlíně

12.9. se na lezecké stěně Vertikon ve Zlíně konalo MČR v lezení na obtížnost.
Z našeho oddílu bylo nominováno 11 dětí.
Lezlo se v kategoriích U10, U12 a U14, obtížnost cest byla od 6b+ pro nejmladší kategorii až po 8a pro nejstarší kategorii.
Všechny děti lezli s nasazením všech sil. Pocity štěští a spokojenosti střídala nervozita a někdy i slzičky.
Chceme všem dětem pogratulovat k jejich výsledkům a pochválit je za jejich výkony a poděkovat rodičům za podporu.
Tým trenérů našeho oddílu se na všechny těší na dalších trénincích a těšíme se i na další závody.
Děkujeme i pořadatelům za velmi dobře zorganizované závody.
Výsledky:
Adéla Svobodová – 8.(celkové pořadí závodu), 6.(do MČR se nepočítají cizinci)
Aneta Borovcová – 18.
Barbora Kašíková – 10.
Elen Lachetová – 17.
Lenka Hamplová – 4.(celkové pořadí závodu), 3. (do MČR se nepočítají cizinci)
Matyáš Cupák – 15.
Melichar Bumbálek 17.
Sára Stašková – 21.
Sarah Jahn – 14.
Šárka Svobodová – 13.
Vašek Jaroš – 5.