Informace pro rodiče

22. 6. 2022 17:26, Lucie Rajfová

Poslední trénink v tomto pololetí se bude konat 30.6. 2022.

Všem také přejeme krásné a slunné prázdniny. 

Ke konci prázdnin Vás budeme včas informovat o začátku další sezony.

HO Sokol Brno 1