Krizové opatření vlády od 9.10.2020

Omezení hromadných akcí

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.

  • I. zakazuje
      • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí – sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Od 12. do 25. října platí zákaz bez udaných vyjímek.

Krizové opatření od 5.10 do 18.10.

Tréninky v příštích dvou týdnech budou probíhat i nadále, pokud tedy nenastane další mimořádné opatření.  V případě, že by nastala nějaká změna, budete co nejdříve informováni. Níže citace z uvedeného krizového opatření.

Opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.

Tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. opatření – odstavec o pořádání sportovních akcí, kde vláda omezuje:

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Info pro závodníky a stávající členy

Tréninky pro závodníky a stávající členy běží již 1.9.2020 od 15:30 na Sokole.

Závodníci budou mít tréninkový blok skládající se ze tří částí – rozcvička, lezení a protahování.

Další termín závodů pro kategorii J, A, B a dospělé ve Slaném je již 18. až 19. 9. – Závody

Informační a náborová hodina září 2020

Zveme Vás na první náborovou hodinu pro první pololetí školního roku 2020/21, která se bude konat 14.9. od 17:00 v horní tělocvičně v budově Sokola Brno 1 na Kounicové 22.

S sebou si prosím vezměte přezůvky do tělocvičny a pro děti pohodlné sportovní oblečení (tričko, tepláky) a přezůvky do tělocvičny (cvičky nebo botasky).