Krizové opatření od 5.10 do 18.10.

Tréninky v příštích dvou týdnech budou probíhat i nadále, pokud tedy nenastane další mimořádné opatření.  V případě, že by nastala nějaká změna, budete co nejdříve informováni. Níže citace z uvedeného krizového opatření.

Opatření zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech.

Tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. opatření – odstavec o pořádání sportovních akcí, kde vláda omezuje:

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Posted in Uncategorized.